1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. GEMEENTEBLADLandsmeer, bekendmaking Wet milieubeheer, Raadhuisstraat 1

Landsmeer | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADLandsmeer, bekendmaking Wet milieubeheer, Raadhuisstraat 1

Beschikking maatwerkvoorschriftenDe teamleider van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Famiri Food gelegen aan Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.InzageDe beschikking ligt tijdens werkuren van 4 maart tot 16 april 2022 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, bij de leestafel in de wachtruimte van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nlVoor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond.Bezwaar en voorlopige voorzieningBinnen zes weken na de dag van bekendmaking kan door belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van Landsmeer. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.Algemene informatieBezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: 0251 26 38 63. Fax: 0251 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

Locatie: Raadhuisstraat, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen