1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. GEMEENTEBLADOntheffing voor het verlenen voor het rijden op voetpaden en (brom)fietspaden te Landsmeer

Landsmeer | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntheffing voor het verlenen voor het rijden op voetpaden en (brom)fietspaden te Landsmeer

ontheffing te verlenen van artikel 10 RVV 1990 voor het rijden op voetpaden en (brom)fietspaden;ontheffing te verlenen van artikel 62 RVV 1990 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C6 en C12; aan Cyclomedia Technology B.V., Van Voordenpark 1B, 5301 KP te Zaltbommel;. de ontheffing is geldig van eind februari 2023 tot eind april 2023;de ontheffing is bedoeld om binnen de bebouwde kom 360 graden panoramafoto’s in de openbare ruimte te maken en geldt uitsluitend voor voertuigen die herkenbaar zijn als in gebruik bij Cyclomedia Technology B.V.Aan dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden:1.De houder van de ontheffing is bevoegd van de ontheffing gebruik te laten maken door personeelsleden van CycloMedia B.V.2.De ontheffing geldt uitsluiten voor voertuigen herkenbaar als in gebruik bij Cyclomedia Technology B.V.3.De ontheffing mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de door de aanvrager omschreven werkzaamheden.4.Op de gesloten weggedeelten, voet- en (brom)fietspaden en voetgangersgebieden mag niet geparkeerd worden.5.Het overige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig worden gehinderd, zo nodig moet worden gestopt om het andere verkeer vrije doorgang te verlenen.6.De ontheffing dient te allen tijde in de betreffende voertuigen aanwezig te zijn en moet op de eerste vordering van de in artikel 42 van de Wegenverkeerswet bedoelde personen worden getoond.7.Alle schade welke ten gevolge van het gebruik maken van de ontheffing mocht ontstaan aan wegen of eigendommen van de ontheffing verlenende instantie dan wel derden, dient te worden vergoed.8.Bij het niet voldoen aan deze voorwaarden kan dit leiden tot onmiddellijke intrekking van de ontheffing.9.Het niet naleven van de voorwaarden van deze ontheffing kan leiden tot onmiddellijke intrekking van de ontheffing.Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl/Gemeenteblad.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen