1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het plaatsen van een nieuw kozijn in de kopgevel van de woning op de locatie Giessenburg 12 te Landsmeer, verzonden 29 mei 2024, zaaknummer ODIJ-Z-24-140244

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADToestemming voor het plaatsen van een nieuw kozijn in de kopgevel van de woning op de locatie Giessenburg 12 te Landsmeer, verzonden 29 mei 2024, zaaknummer ODIJ-Z-24-140244

Gemeente Landsmeer heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Gemeente Landsmeer geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van een nieuw kozijn in de kopgevel van de woning op de locatie Giessenburg 12 te Landsmeer.Waarom publiceert gemeente Landsmeer dit bericht?Een vergunning wordt bij gemeente Landsmeer aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, gebruiken, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat gemeente Landsmeer u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.Bent u het niet eens met de vergunning?Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 'www.rechtspraak.nl'. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Wanneer u een verleende vergunning (publicatie versie) wilt inzien kunt u een mail sturen naar omgevingsvergunning@landsmeer.nl of wanneer u geen beschikking heeft over een computer kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 020-4877111, wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen