1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost 2012’, Landsmeer

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost 2012’, Landsmeer

Gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 22 augustus 2012 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Landsmeer Oost 2012’ voor een ieder ter inzage ligt. Het plan vervangt de nu geldende bestemmingsplannen ten oosten van de lintbebouwing in het dorp Landsmeer, m.u.v. bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het ontwerpbestemmingsplan is een zogeheten conserverend plan. Dit betekent dat het is gericht op het ‘conserveren’ of ‘beheren’ van de bestaande situatie in het plangebied. In het plan worden dan ook geen grote, nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit betekent niet dat er geen enkele ontwikkeling mogelijk is in het gebied. Kleine ontwikkelingen blijven op basis van het bestemmingsplan wel mogelijk. Het gaat dan voornamelijk om het bieden van mogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen. Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 22 augustus 2012 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Tevens is het ontwerpbestemmingsplan en zijn de bijbehorende stukken in digitale vorm beschikbaar vanaf de gemeentelijke internetsite: www.landsmeer.nl. Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerp besluit naar voren brengen, gericht aan gemeenteraad van Landsmeer, postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel: 020-4877166.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen