1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van de het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer,

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van de het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer,

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 15 januari 2019 omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer. De verleende omgevingsvergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zoals die ter inzage heeft gelegen. Tijdens de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ingediend.Waar en wanneer kunt u stukken inzien? De omgevingsvergunning en de hierbij behorende stukken (inclusief de reactie op de ingediende zienswijze) liggen met ingang van 16 januari 2019 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken ter inzage in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC, Landsmeer en op de gemeentelijke website. Hoe kunt u reageren? Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 16 januari 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen.Het beroep dient te worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet.Voorlopige voorziening Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem) ter attentie van de voorzieningenrechter. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd.Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser van de gemeente Landsmeer, telefoonnummer: 06-11315147Landsmeer, 15 januari 2019.

Locatie: Scheepsbouwersweg, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen