1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie ’t Plankenpad 11 te Landsmeer, verzonden 6 maart 2024, zaaknummer ODIJ-Z-24-135391

Landsmeer | omgevingsvergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie 't Plankenpad 11 te Landsmeer, verzonden 6 maart 2024, zaaknummer ODIJ-Z-24-135391

Gemeente Landsmeer heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Gemeente Landsmeer geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie 't Plankenpad 11 te Landsmeer.   Waarom publiceert gemeente Landsmeer dit bericht? Een vergunning wordt bij gemeente Landsmeer aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, gebruiken, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat gemeente Landsmeer u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.   Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt gemeente Landsmeer tot 18 april 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning bekijken. Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 'www.rechtspraak.nl'. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wanneer u een verleende vergunning (publicatie versie) wilt inzien kunt u een mail sturen naar omgevingsvergunning@landsmeer.nl of wanneer u geen beschikking heeft over een computer kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 020-4877111, wij zorgen dan dat de stukken voor u klaar liggen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen